Arkiv över pressmeddelanden

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande7 apr 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sture Berg Margit Påhlsons pris 2016 på 200 000 kronor.

Pressmeddelande från Svenska Akademien

Pressmeddelande24 mar 2016

I februari 1989 utfärdade Irans andlige ledare ayatolla Khomeini en dödsdom mot Salman Rushdie för att denne med sin roman Satansverserna skulle ha förbrutit sig mot islam genom hädelse. Rushdie blev tvungen att gå under jorden.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande23 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sverker Sörlin Ida Bäckmans stipendium för år 2016.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande23 mar 2016

Stefan Lundin har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård 2016. Prissumman är på 80 000 kronor.

Svenska Akademiens nordiska pris

Pressmeddelande18 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Monika Fagerholm sitt nordiska pris för 2016.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande17 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann Öhrberg sitt gustavianska stipendium för år 2016. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande17 mar 2016

Svenska Akademien har tilldelat Christina Svensson Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2016 med 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande10 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael van Reis Schückska priset 2016 på 100 000 kronor. Priset utgår ur en till Akademien 1946 överlämnad fond och avser att stödja och belöna litteraturhistoriskt författarskap.

Birger Schöldströms pris

Pressmeddelande10 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Beata Arnborg Birger Schöldströms pris för år 2016.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maja Hagerman och Lennart Pehrson Axel Hirschs pris för 2016 med 120 000 kronor var.