Arkiv över pressmeddelanden

Ilona Kohrtz’ stipendium

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Hans Gunnarsson Ilona Kohrtz’ stipendium för 2016-2017. Stipendiet utgår ur en stiftelse vars ursprung utgörs av en fond, som testamenterades till Akademien av fru Ilona Kohrtz (1884–1962).

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande3 mar 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Isabelle Ståhl Anna Sjöstedts resestipendium för 2016.

Tillförordnad ständig sekreterare

Pressmeddelande26 jan 2016

Svenska Akademiens ständiga sekreterare Sara Danius är sjukskriven till och med den 31 maj 2016

Akademiledamoten Gunnel Vallquist har avlidit

Pressmeddelande11 jan 2016

Författaren och översättaren Gunnel Vallquist  invaldes 1982 på stol 13 i Svenska Akademien, där hon efterträdde poeten Anders Österling. Gunnel Vallquist var född 1918.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Bertil Taube Kungliga priset för 2015. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Barbro Lindgren Bellmanpriset för år 2015. Priset, som instiftades av Anders och Emma Zorn 1920, skall tilldelas ”en verkligt framstående svensk skald”.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Nordberg Svenska Akademiens språkforskarpris 2015.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cecilia Lindqvist Kellgrenpriset för år 2015.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Svensson Gerard Bonniers pris för år 2015.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2015

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2015 har tilldelats Mikael Reuter. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.