Arkiv över pressmeddelanden

Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) nu tillgänglig som app

Pressmeddelande17 sep 2015

SO kom ut i tryckt form år 2009 och utgör en ingående beskrivning av det allmänna ordförrådet i modern svenska. Tyngdpunkten ligger på ordens betydelse och användning i kombination med historiska uppgifter.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande8 jun 2015

Svenska Akademien har under våren 2015 tilldelat följande personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Svenska Akademiens bibliotekariepris

Pressmeddelande4 jun 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alice Thorburn sitt bibliotekariepris för 2015.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande4 jun 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredrik Sjöberg Svenska Akademiens essäpris för år 2015.

Ny ledning för SAOB

Pressmeddelande1 jun 2015

Svenska Akademien har till ny administrativ chef för Svenska Akademiens ordbok i Lund utsett Christian Mattsson. Han är född 1966 och bosatt i Stockholm.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande28 maj 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Julia Prentice och Steffen Höder Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2015.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande28 maj 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2015.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2015

Pressmeddelande28 maj 2015

Svenska Akademien har utsett Maria Green, Therese Linnér och Agneta Nyström till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2015.

Doblougska priset

Pressmeddelande26 maj 2015

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2015.

Anna Sjöstedts resestipendium

Pressmeddelande20 maj 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie Silkeberg Anna Sjöstedts resestipendium för 2015.