Arkiv över pressmeddelanden

Nobelinformation för press och media

Pressmeddelande21 nov 2014

Presskonferens med årets pristagare den 6 december kl 12.00-12.45.

I samband med att årets Nobelpristagare i litteratur Patrick Modiano befinner sig i Stockholm hålls en presskonferens i Börssalen på Svenska Akademien.

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande20 nov 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Petra Fransson, Emil Graffman, Bo W. Lindström och Melanie Mederlind Carl Åkermarks stipendium för år 2014.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande20 nov 2014

Iwar Wiklander har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2014.

Nobelpriset i litteratur år 2014

Pressmeddelande9 okt 2014

Patrick Modiano

Nobelpriset i litteratur år 2014 tilldelas den franske författaren Patrick Modiano

”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.

Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2014

Pressmeddelande6 okt 2014

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 9 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande18 jun 2014

Svenska Akademien har under våren 2014 tilldelat följande elva personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Ole och Ann-Marie Söderströms pris

Pressmeddelande30 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stefan Lindberg Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2014.

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande30 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Melberg Svenska Akademiens essäpris för år 2014.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande22 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Roll och Vladimir Naydenov Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2014.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande22 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2014.