Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har tilldelat Therese Bohman och Gertrud Hellbrand Stipendium ur Gerard Bonniers donationsfond för år 2014. Stipendiet, som instiftades 1992, skall tilldelas unga, lovande författare.

Belöningar ur Akademiens egna medel

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har ur egna medel delat ut sex belöningar på 60 000 kronor vardera till Kerstin Berggren, Tomas Brundin, Barbro Eberan, Helena Forsås-Scott, Lisbeth Lars

Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Cilla Naumann Stipendium ur Lena Vendelfelts minnesfond för 2014.

Svenska Akademiens Finlandspris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademiens Finlandspris för år 2014 har tilldelats Michel Ekman. Priset, som instiftades 1966, utdelas som belöning för betydelsefulla insatser inom Finlands svenskspråkiga kulturliv.

Gerard Bonniers pris

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Klaus-Jürgen Liedtke Gerard Bonniers pris för år 2014.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Matti Klinge Kellgrenpriset för år 2014.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande8 dec 2014

Svenska Akademien har under hösten 2014 tilldelat följande nio personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Kallebergerstipendiet

Pressmeddelande26 nov 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jenny Tunedal Kallebergerstipendiet för år 2014.

Nobelinformation för press och media

Pressmeddelande21 nov 2014

Presskonferens med årets pristagare den 6 december kl 12.00-12.45.

I samband med att årets Nobelpristagare i litteratur Patrick Modiano befinner sig i Stockholm hålls en presskonferens i Börssalen på Svenska Akademien.