Arkiv över pressmeddelanden

Carl Åkermarks stipendium

Pressmeddelande20 nov 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Petra Fransson, Emil Graffman, Bo W. Lindström och Melanie Mederlind Carl Åkermarks stipendium för år 2014.

Svenska Akademiens teaterpris

Pressmeddelande20 nov 2014

Iwar Wiklander har tilldelats Svenska Akademiens teaterpris för år 2014.

Nobelpriset i litteratur år 2014

Pressmeddelande9 okt 2014

Patrick Modiano

Nobelpriset i litteratur år 2014 tilldelas den franske författaren Patrick Modiano

”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.

Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2014

Pressmeddelande6 okt 2014

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 9 oktober kl. 13.00 i Börssalen.

Stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse

Pressmeddelande18 jun 2014

Svenska Akademien har under våren 2014 tilldelat följande elva personer stipendier ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse:

Svenska Akademiens essäpris

Pressmeddelande30 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Melberg Svenska Akademiens essäpris för år 2014.

Ole och Ann-Marie Söderströms pris

Pressmeddelande30 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stefan Lindberg Ole och Ann-Marie Söderströms pris 2014.

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Pressmeddelande22 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Roll och Vladimir Naydenov Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2014.

Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

Pressmeddelande22 maj 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Arne Johnsson Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2014.

Svenska Akademiens svensklärarpris 2014

Pressmeddelande22 maj 2014

Svenska Akademien har utsett Ingela Henrikson, Malin Larsson och Brita Malmcrona till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2014.