Arkiv över pressmeddelanden

Svenska Akademiens översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2014

Kerstin Gustafsson har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2014.

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Pressmeddelande3 apr 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Gunnarsdotter Grönberg och Maria Ortman Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2014.

Blomska stipendiet

Pressmeddelande28 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ann-Marie Ivars Blomska stipendiet på 50 000 kronor.

Margit Påhlsons pris

Pressmeddelande28 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars-Gunnar Andersson Margit Påhlsons pris 2014 på 180 000 kronor.

Svenska Akademiens språkvårdspris

Pressmeddelande28 mar 2014

Jan Anward har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Ida Bäckmans stipendium

Pressmeddelande21 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kristian Petri Ida Bäckmans stipendium för år 2014.

Svenska Akademiens gustavianska stipendium

Pressmeddelande21 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Nordin sitt gustavianska stipendium för år 2014.

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har tilldelat Claes Ahlund Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2014 med 40 000 kronor.

Extra pris

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sigbrit Swahn ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Schückska priset

Pressmeddelande13 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Martin Hägglund Schückska priset 2014 på 100 000 kronor.