Arkiv över pressmeddelanden

Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

Pressmeddelande9 mar 2007

Svenska Akademien har tilldelat Ingmar Stenroth Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Schückska priset

Pressmeddelande9 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Olsson Schückska priset på 80 000 kronor.

Axel Hirschs pris

Pressmeddelande6 mar 2007

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulf Olsson och Johan Wrede Axel Hirschs pris för år 2007 med 110 000 kronor var.

Anslag för forskning i modern svenska

Pressmeddelande2 mar 2007

Svenska Akademien utlyser ett anslag på 100 000 kronor ur Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Ansökan kan gälla exempelvis något av följande områden:

Ledig tjänst

Pressmeddelande29 jan 2007

Räntmästare vid Svenska Akademiens sekretariat

Svenska Akademiens stora pris

Pressmeddelande20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sture Linnér sitt Stora pris, som är Svenska Akademiens främsta utmärkelse.

Svenska Akademiens kungliga pris

Pressmeddelande20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun Widmark Kungliga priset för år 2006.

Bellmanpriset

Pressmeddelande20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Stig Larsson Bellmanpriset för år 2006.

Kellgrenpriset

Pressmeddelande20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Piltz Kellgrenpriset för år 2006.

Svenska Akademiens språkforskarpris

Pressmeddelande20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Claes-Christian Elert det för året nyinrättade Svenska Akademiens språkforskarpris.