Axel Hirschs pris

5 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt Axel Hirschs pris för år 2009 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Bengt Jangfeldt och Kerstin Vinterhed, 2005 Torsten Ekbom och Svante Nordin, 2006 Lars-Olof Larsson och Charlotta Wolff, 2007 Ulf Olsson och Johan Wrede samt 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren.

Marie-Louise Rodén är historiker, född 1953 och bosatt i Kristianstad. Hon utbildade sig vid University of Chicago och Princeton University i USA och blev fil.dr vid Princeton 1992. Hon är verksam som professor i historia vid Högskolan i Kristianstad.
Verk och redaktörskap i urval
Cardinal Decio Azzolino, Queen Christina of Sweden and the Squadrone volante. 1992, Diss.
Politics and culture in the age of Christina. Svenska institutet i Rom, 1997
Ab Aquilone. Nordic studies in honour and memory of Leonard E. Boyle. Redaktör, 1999
Church politics in seventeenth-century Rome. 2000
Tusen år i Europa. Band 3, 1600-1800. Tillsammans med Dick Harrison, 2001
Kristina, Brev och skrifter. Urval och redaktion, 2006
Drottning Christina – en biografi. 2008
 
Henrika Tandefelt är historiker, född 1972 och bosatt i Helsingfors. Hon blev fil.dr vid Helsingfors universitet 2007 och är verksam som forskare vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon har publicerat flera artiklar om 1700-talets kulturhistoria.
 
Verk och redaktörskap i urval
Östra Finland – det andra Finland. Redaktör tillsammans med Richard Palmgren och Kristina Ranki. 1994
Riksdag, kaffehus och predikstol – frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Redaktör tillsammans med
Marie-Christine Skuncke. 2003
Konsten att härska – Gustaf III inför sina undersåtar. 2008