Axel Hirschs pris

29 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer Axel Hirschs pris för år 2012 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Ulf Olsson och Johan Wrede, 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren, 2009 Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt, 2010 Ingemar Nilsson och Peter Handberg samt 2011 Henrik Berggren och Per Rydén.

Åke Holmquist är musikadministratör och historiker, född 1943 och bosatt i Sigtuna. Han blev fil.dr 1972 med avhandlingen Flottans beredskap 1938-1940. Han har innehaft olika poster inom Rikskonserter och var chef för Stockholms Konserthus och Kungliga Filharmoniska Orkestern 1986-99. Han har vidare varit ordförande i styrelsen för Kungliga Musikhögskolan och var under åren 2001-2010 ständig sekreterare vid Kungliga Musikaliska Akademien. Åke Holmquist utkom 2011 med boken Beethoven – biografin.

Ann Katrin Pihl Atmer är konstvetare, född 1940. Hon blev fil.dr 1987 med avhandlingen Sommarnöjet i skärgården. Sommarbebyggelse i Stockholms inre skärgård 1860-1915. Hon är docent i konstvetenskap med arkitekturhistoria som specialitet och var tidigare intendent och chef för utställningsavdelningen på Arkitekturmuseet i Stockholm. Hon har varit redaktör för flera utgåvor men även utgivit egna böcker. Förra året utkom Stockholms stadshus och arkitekten Ragnar Östberg – drömmen och verkligheten.