Axel Hirschs pris

1 mar 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingrid Carlberg och Anders Jarlert Axel Hirschs pris för år 2013 med 120 000 kronor var.

Priset utgår ur en fond som överlämnades till Akademien 1967 och skall tilldelas författare av ”en under de senaste två åren utgiven levnadsteckning av högt konstnärligt och kulturhistoriskt värde eller ett betydelsefullt historiskt arbete”. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Jörn Donner och Håkan Lindgren, 2009 Marie-Louise Rodén och Henrika Tandefelt, 2010 Ingemar Nilsson och Peter Handberg, 2011 Henrik Berggren och Per Rydén samt 2012 Åke Holmquist och Ann Katrin Pihl Atmer.

Ingrid Carlberg är författare och journalist, född 1961 och bosatt i Österskär. Hon var 1990-2010 knuten till Dagens Nyheter som skribent och journalist. Under innevarande läsår är hon gästprofessor i journalistik vid Göteborgs universitet. Hon blev medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet 2010 och har givit ut flera böcker för barn och ungdom.

Verk:
Pillret – en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud,
människor och marknader
. 2008
”Det står ett rum här och väntar på dig …” Berättelsen om Raoul
Wallenberg
. 2012

Anders Jarlert är kyrkohistoriker, född 1952. Han blev fil.dr 1984 och är sedan 1999 professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och sedan 2011 prefekt vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid samma lärosäte. År 2011 blev han även hedersdoktor vid Åbo Akademi.

Anders Jarlert har varit redaktör för flera kyrkohistoriska utgåvor men även skrivit flera egna böcker. Bland de senare kan nämnas Sveriges kyrkohistoria del 6 – romantikens och liberalismens tid 2001, Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna 2006 och Drottning Victoria – ur ett inre liv. En existensiell biografi 2012.