Beskowska resestipendiet

22 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Niclas Lundkvist Beskowska resestipendiet för år 2010.

Stipendiet utgår vartannat år ur donationsmedel efter Bernhard von Beskow, Svenska Akademiens ständige sekreterare 1834–68, och hans maka till förmån för vitterhetsidkare. De senaste mottagarna av priset har varit 2000 Heidi von Born, 2002 Lars Jakobson, 2004 Carl-Johan Malmberg, 2006 Erik Bergqvist och 2008 Lotta Lotass. Prisbeloppet är 70 000 kronor.

Niclas Lundkvist är författare och kulturskribent, född 1967. Han är bland annat verksam som skribent i Tidningen Kulturen och i Norra Västerbotten. Han har översatt Friedrich Nietzsches Så talade Zarathustra 2007. Niclas Lundkvist skriver ofta under pseudonymen Nikanor Teratologen.

Verk:
Äldreomsorgen i Övre Kågedalen, med appendix Minnen av morfar. 1992, ny utgåva 1998
Förensligandet i det egentliga Västerbotten. 1998
Apsefiston. 2002
Hebbershålsapokryferna. 2003
Att hata allt mänskligt liv. 2009