Blomska stipendiet

3 apr 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lena Peterson Blomska stipendiet på 40 000 kronor.

Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 1998 Benny Brodda, 2000 Barbro Söderberg, 2002 Jan Svensson, 2004 Börje Tjäder och 2006 Peter Cassirer.
 
Lena Peterson är språkvetare, född 1939 och bosatt i Uppsala. Hon disputerade 1981 och har under många år varit verksam vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, de senaste åren som professor.
 
Lena Peterson har medverkat i olika sammanhang med ett stort antal vetenskapliga artiklar och textutgåvor. Hon är sedan 1983 medutgivare av Studia anthroponymica Scandinavica, tidskrift för nordisk personnamnsforskning. Sedan 1989 är hon även medutgivare av Runrön, runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
 
Verk i urval
Kvinnonamnens böjning i fornsvenskan : de ursprungligen starkt böjda namnen. Diss. 1981
Svenskt runordsregister. 1989, 3 rev. uppl. 2006
Nordiskt runnamnslexikon. 5 rev. utg. 2007
Lexikon över urnordiska personnamn. 2004