Blomska stipendiet

22 mar 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Barbro Ståhle Sjönell Blomska stipendiet på 50 000 kronor.

Stipendiet utgår vartannat år ur en fond bildad 1945 av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom och skall med den tidens formulering tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”. De senaste mottagarna av priset har varit 2002 Jan Svensson, 2004 Börje Tjäder, 2006 Peter Cassirer, 2008 Lena Peterson och 2010 Hugo Karlsson.

Barbro Ståhle Sjönell är litteraturvetare, född 1943 och bosatt i Lidingö. Hon blev fil.dr 1986 på avhandlingen Strindbergs Taklagsöl – ett prosaexperiment. Hon har varit verksam som universitetslektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet under många år och även innehaft uppdraget som sekreterare i Svenska Vitterhetssamfundet, där hon nu fungerar som biträdande huvudredaktör.

Barbro Ståhle Sjönell har varit redaktör för ett stort antal utgåvor i olika litteraturvetenskapliga ämnen och svarat för sammanställningen av till exempel Svenska Vitterhetssamfundets utgivning.