Doblougska priset

27 maj 2008

Svenska Akademien har delat ut Doblougska priset för år 2008. Till årets mottagare av den svenska delen av priset har utsetts Johan Cullberg och Niklas Rådström. Den norska delen av priset har tilldelats Ragnar Hovland och Merethe Lindstrøm.

Priset utgår ur en fond, som genom Birger Doblougs testamente 1944 överlämnades till Akademien ”för understödjande av svensk och norsk skönlitteratur samt litteraturhistorisk forskning”, och prissumman uppdelas i en svensk och en norsk del. Prisbeloppet är 150 000 svenska kronor per mottagare.
 
Johan Cullberg är psykiater, psykoanalytiker och författare, född 1934 och bosatt i Stockholm. Han blev med. dr 1972 och senare professor i psykiatri. Han har lång erfarenhet från såväl kliniskt som vetenskapligt arbete och var under en period som överläkare knuten till det så kallade Nackaprojektet. Johan Cullberg är för närvarande gästprofessor vid Ersta Sköndal högskola.
Verk (urval)
Det psykiska traumat. 1971
Kris och utveckling. 1974, flera upplagor
Dynamisk psykiatri i teori och praktik. 1984, flera upplagor
Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans. 1992
Psykoser. 2000, 2004
Gustaf Fröding och kärleken. 2004
Mitt psykiatriska liv : memoarer. 2007
 
Niklas Rådström är författare, född 1953 och bosatt i Stockholm. Han har förutom diktsamlingar, essäer, barnböcker och romaner skrivit flera manus för film och teater. 1999 blev han konsulent för svensk långfilm för vuxna. Han blev ledamot av Samfundet De Nio 1995 och har även en stol i Gastronomiska Akademien.
 
Verk (urval)
Med tystnad närbesläktade dikter. 1975
Vitnatt. Roman, 1976
Skuggan. Dikter, 1981
Landskap. Noveller, 1983
Hitlers barndom. Pjäs, 1985
Det leva. Dikter, 1987
Månen vet inte. Roman, 1989
Vänd ditt timglas. Roman, 1991
Medan tiden tänker på annat. Roman, 1992
Ängel bland skuggor. Roman, 1993
Spårvagn på Vintergatan. Roman, 1996
Drivved från Arkadien. Roman, 1999
Om att komma tillbaka till dikten. Dikter, 2000
De svarta tangenternas planet. Roman, 2001
Kvartett : fyra pjäser. 2002
Gästen. Roman, 2006
En handfull regn. Självbiografi, 2007