Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

5 jun 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fateme Behros Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2008.

Stipendiet, som har tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades förra året. Det skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. Den förste mottagaren av stipendiet 2007 var Göran Bergengren. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.
 
 
Fateme Behros är författare, lärare och översättare, född 1944 i Tabriz i nordvästra Iran och bosatt i Stockholm. Hon bedrev universitetsstudier i sitt gamla hemland och tog en fil. kand. i persisk litteratur. Till Sverige kom hon som flykting 1983.
Fateme Behros har givit ut verk på såväl persiska som svenska. Hon har även medverkat i några samlingsverk och har bland annat översatt Hafez Östanvindens ande, 2007.
 
Verk (urval):
På persiska om skolan i Sverige. 1987
Vi moderna flickor och andra berättelser på persiska. 1988
Svensk-persiska ordspråk. 1989
En dotter berättar. Om seder och traditioner i Iran. 1990
Som ödet vill. 1997
Fångarnas kör. 2001
I skuggan av Sitare. 2004