Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

19 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Pär Bergman Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium 2010.

Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007. Det skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De första mottagarna av stipendiet har varit 2007 Göran Bergengren, 2008 Fateme Behros och 2009 Eva Adolfsson. Stipendiebeloppet är 70 000 kronor.

Pär Bergman är översättare, född 1933 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr vid Uppsala universitet 1962. Under flera år har han arbetat med översättningen av det omfattande verket Drömmar om röda gemak av Cao Xueqin. De fyra första delarna som utkommit heter Guldåldern, Silveråldern, Kopparåldern och Järnåldern. Pär Bergman har även skrivit inledningar och kommentarer till utgåvorna. En femte och avslutande del är under arbete.

Pär Bergman har även skrivit egna verk till exempel Studier kring Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin, som publicerades 1971 och Exempelberättelser och mönstergestalter i folkrepubliken Kina kring kulturrevolutionen, som utkom 1976.