Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium

28 maj 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carina Burman Eric och Ingrid Lilliehööks stipendium för 2015.

Stipendiet, som tillkommit genom en donation till Akademien, instiftades 2007 och skall växelvis tilldelas författare, översättare och bibliotekarier. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2011 Torsten Samzelius, 2012 Inger Alfvén, 2013 Janina Orlov och 2014 Arne Johnsson. Stipendiebeloppet är på 100 000 kronor.

Carina Burman är författare och litteraturvetare, född 1960 och bosatt i Uppsala. Hon blev fil.dr 1988 med en avhandling om Vältalaren Johan Henric Kellgren och är sedan dess forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon har, förutom egna verk, även varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor, ofta tillsammans med maken Lars.

Verk under senare år:
Vit som marmor – ett romerskt mysterium. 2006
K.J. – en biografi över Klara Johanson. 2007
Hästen från porten – ett österländskt äventyr. 2008
Kärleksroman. 2009
Djävulspakten. Gösta Ekmans liv och konstnärskap. 2011
Folk jag aldrig mött – porträtt. 2011