Extra pris

1 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Salim Barakat ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Salim Barakat är född 1951 och bosatt i Skogås. Han är en statslös, kurdisk författare och journalist, född och uppvuxen i norra Syrien intill den turkiska gränsen. Som 19-åring tvingades han lämna landet och förde därefter ett kringflackande liv. Han har bott och verkat bland annat i Libanon och på Cypern. Som den förste så kallade fristadsförfattaren kom han 1999 till Stockholm och har därefter fått stanna i Sverige.

Salim Barakat skriver på arabiska, debuterade 1973 och har ett tjugotal titlar bakom sig i varierande litterära genrer. Delar av hans produktion finns översatt till bland annat franska, engelska, tyska, svenska och hebreiska. Vid sidan av författarskapet har han varit verksam som redaktör för den palestinska kulturtidskriften Karamel.

Verk på svenska (urval):
Järngräshoppan. 1980
Bevisen som Mem Azad glömde på sin komiska resa dit, eller: Fjädrarna. 1990
Grottorna i Haydrahudahus. 2004
Döda noviser. 2006
Sovande rävar i rubiner (urval). 2010
Geometriska andar. 2011