Extra pris

15 feb 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Niklas Schiöler ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Niklas Schiöler är född 1964 och bosatt i Lund. Han är litteraturvetare och blev fil.dr 1999 med avhandlingen Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi. Han har varit verksam vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet men är numera knuten till Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet.

Verk (under senare år):
Konstellation. Beethoven, Tranströmer, Waldner. 2001
Begränsningens möjligheter. Svensk kortdikt från Heidenstam till Jäderlund. 2008
Döden och grodan – litterära omläsningar. 2010
Ledstången i mörkret – texter om Tomas Tranströmer. 2011
Poäter – om mat och poesi. 2012