Extra pris

30 mar 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunilla Lundgren ett extra pris på 60 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Gunilla Lundgren är lärare och författare, född 1942 och bosatt i Stockholm. Hon har skrivit ett stort antal böcker framförallt riktade till barn och ungdomar och har även varit redaktör för flera utgåvor. Under åren har hon fått motta flera utmärkelser för sitt skrivande och hon är även hedersledamot i Svenska Barnboksakademin.

Sedan 1988 leder Gunilla Lundgren, tillsammans med elever och personal i Rinkeby, arbetet med att studera och presentera årets Nobelpristagare i litteratur. Arbetet avslutas under Nobelveckan, då pristagaren besöker Rinkeby och hyllas i ord och bild.

Verk (urval):
Salme. 1975
Hur skall det gå för Armas? 1977
Om våren och vad Malkolm ser i naturen. 1979
Trädet som aldrig dog. 1983
Att vara flykting. 1988
Jag vill förstå dig – och att du förstår mig. 1990
Aljosha. 1998
Tariq, bergets hövding. 1999
Nelson Mandela. 2000
Svarta rosor = Kale ruze. 2003
Matlådan med smak från hela världen. 2006
Nobel i Rinkeby. Tillsammans med Lotta Silverhielm, 2010