Extra pris

26 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulla-Britt Kotsinas ett extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Ulla-Britt Kotsinas är språkvetare, född 1935 och bosatt i Solna. Hon blev fil.dr 1982 på avhandlingen Svenska svårt – några invandrares svenska talspråk och var sedan under många år professor vid Stockholms universitet. Ulla-Britt Kotsinas har medverkat i flera tidskrifter och även varit redaktör för flera utgåvor på det språkvetenskapliga området.

Verk (i urval):
Invandrare talar svenska. 1985
Stockholmsslang – folkligt språk från 80-tal till 80-tal. 1996
Lever Ekensnacket? Om äldre och nyare Stockholmsslang. 2001
En bok om slang, typ. 2003
Ungdomsspråk. 1994, i flera upplagor.
Förortsslang. Med Dogge Doggelito, 2004
Invandrarsvenska. 2005