Extra pris

19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar D. Hansson och Kristinn Jóhannesson var sitt extra pris på 100 000 kronor ur Akademiens egna medel.

Gunnar D. Hansson och Kristinn Jóhannesson har varit redaktörer för Islänningasagorna, som utkom i modern version på svenska, danska och norska nu under senvintern. I projektet har 24 översättare överfört 40 sagor och 49 kortare tåtar till svenska.

Gunnar D. Hansson är författare och litteraturvetare, född 1945 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.dr 1988 och har under flera år varit verksam vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Ildikó Márky har han översatt flera verk till svenska och har även varit redaktör för olika litteraturvetenskapliga utgåvor. Av egna verk på senare år kan nämnas Lyckans berså 2008, Lomonosovryggen 2009 och Var slutar texten? 2011.

Kristinn Jóhannesson är språk- och litteraturvetare. Han avlade en magisterexamen i isländska språket, litteraturen och historien vid Háskóli Íslands i Reykjavik 1971. Han har därefter varit lektor vid bland annat Helsingfors universitet 1971-72 och Lunds universitet 1972-86 för att slutligen komma till Göteborgs universitet som universitetslektor i isländska.