Gun och Olof Engqvists stipendium

13 nov 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael van Reis Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2009.

Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagman Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2004 Curt Bladh, 2005 Leif Zern, 2006 Magnus Eriksson, 2007 Nina Burton och 2008 Carl Otto Werkelid. Stipendiebeloppet är 160 000 kronor.

Mikael van Reis är litteraturvetare och skribent, född 1954 och bosatt i Göteborg. Han blev fil.dr 1997 med avhandlingen Det slutna rummet. Sex kapitel om Lars Noréns författarskap. Under många år har han varit medarbetare på Göteborgs-Posten, där han 1999–2005 även var kulturchef. Mikael van Reis har verkat som översättare och har bland annat översatt Herbert Marcuses Den estetiska dimensionen  till svenska tillsammans med Anders Molander.