Gun och Olof Engqvists stipendium

13 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Torbjörn Elensky Gun och Olof Engqvists stipendium för år 2013.

Stipendiet utgår ur Dalén-Engqvists fond, som överlämnades till Akademien 1975 av förre hovrättslagmannen Olof Engqvist och hans maka Gun, född Dalén. Syftet med stipendiet är att ”stödja litterär verksamhet inbegripet kulturjournalistik”. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2008 Carl Otto Werkelid, 2009 Mikael van Reis, 2010 Åke Lundqvist, 2011 Ulrika Wallenström och 2012 Göran Rosenberg. Stipendiebeloppet är 160 000 kronor.

Torbjörn Elensky är författare, född 1967 och bosatt i Stockholm. Han bedrev universitetsstudier i bland annat filosofi och litteraturvetenskap. Som kulturskribent medverkar han i flera tidningar och tidskrifter bland annat Svenska Dagbladet, Res Publica, Företagsminnen och Dagens Nyheter. Han samarbetar gärna med andra konstnärer till exempel tonsättarna Stefan Pöntinen och Jonas Bohlin.

Verk under senare år:
Svensk drömtid – tre berättelser. 2006
Luisas tupp – 100 kubanska bilder. 2008
Egendom. Roman, 2013