Ida Bäckmans stipendium

25 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Åsberg Ida Bäckmans stipendium för år 2008.

Stipendiet, som utgår vartannat år ur en 1953 donerad fond till Gustaf Frödings och Selma Lagerlöfs minne, syftar till att ”främja framstående svensk litteratur och publicistik, som skrivits i en klart idealistisk anda”. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 1998 Hans Ruin, 2000 Steve Sem-Sandberg, 2002 Mona Vincent, 2004 Arne Johnsson och 2006 Mikael van Reis. Prisbeloppet är 80 000 kronor.
 
Christer Åsberg är professor och teologie hedersdoktor, född 1940 och bosatt i Uppsala. Han var huvudsekreterare för den statliga Bibelkommissionen från starten 1973 och fram till utgivningen av Bibel 2000 vid millennieskiftet. När kommissionen upplöstes blev han ansvarig för Svenska Bibelsällskapets översättningsenhet. Christer Åsberg är ordförande i Karlfeldtsamfundet och en flitig föredragshållare i skilda ämnen.

 
Verk och redaktörskap i urval:
Språket i Bibeln – Bibeln i språket. Redaktör, 1991
Det nya Gamla testamentet : från forntida hebreiska till nutida svenska. Tillsammans med Bertil Albrektson, 1996
Upptäck Uppsala. Tillsammans med Tore Frängsmyr och Hasse Schröder, 1998
Kring Siljan och Sångs : Erik Axel Karlfeldt och Leksandsbygden. Redaktör, 2002
En orkester av röster : Orphei drängar 150 år. 2003
Till bönder och till lärde män : Erika Axel Karlfeldts tal. Urval ochkommentar, 2004
Möten med Karlfeldt. Redaktör, 2007
Insidor : dikt och ande i vår egen tid. Antologi tillsammans med Maria Küchen, 2007