Johan Lundblads pris

23 apr 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Cullhed Johan Lundblads pris för år 2015.

Priset, som instiftades 2013, avser att belöna ett förtjänstfullt och av god stilkonst präglat arbete inom äldre historia eller klassisk filologi. Johan Lundblad (1753-1820) var klassisk filolog, präst och professor i romersk vältalighet och poesi i Lund. 1789 instiftades det Lundbladska priset, som delades ut av Svenska Akademien fram till 1833. Akademien beslutade 180 år senare att dela ut ett nytt pris i Johan Lundblads namn. De första mottagarna av detta pris har varit 2013 Johan Tralau och 2014 Lars Rydbeck. Prisbeloppet är på 80 000 kronor.

Anders Cullhed är litteraturvetare, kritiker och översättare, född 1951 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr 1982 vid Stockholms universitet med en avhandling om Erik Lindegrens Mannen utan väg och blev 1995 professor i litteraturvetenskap vid samma lärosäte.

Som kritiker har Anders Cullhed framförallt varit knuten till Dagens Nyheter under flera decennier. Han har skrivit ett stort antal essäer i olika kulturtidskrifter och varit redaktör för flera litteraturvetenskapliga utgåvor. Som översättare har han bland annat arbetat med författare som Federico García Lorca, Octavio Paz och Juan Carlos Pineyro. Sedan 2014 är Anders Cullhed preses i Kungl. Vitterhetsakademien.