Kallebergerstipendiet

14 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Modig Kallebergerstipendiet för år 2015. Stipendiet utgår ur Tekla Hanssons och Gösta Ronnströms donationsmedel, överlämnade till Akademien 1977, och skall utdelas för litterär verksamhet med företräde för lyrik. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2011 Ulf Karl Olov Nilsson, 2012 Lotta Olsson, 2013 Anna Hallberg och 2014 Jenny Tunedal. Prisbeloppet är på 50 000 kronor.

Jonas Modig är förläggare och författare, född 1943 och bosatt i Stockholm. Efter en juristutbildning kom han att verka flera decennier i förlagsbranschen, där han bland annat var knuten till Månadens bok, Wahlström & Widstrand och Albert Bonniers förlag. Han har vidare varit ordförande för Svenska Förläggareföreningen och Europeiska Förläggareföreningen och är för närvarande bland annat ordförande i styrelsen för Stockholm Literature.

Verk i urval:
En sorts fattning. 1968
Om att ge ut lyrik. 1996
Dagblad. Med Maria Modig, 2005
Annandagar. 2007
Vinter i sommarhuset. 2011
Kaninen rymde. 2014