Karin Gierows pris

22 apr 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Birgitta Wallin och Ola Sigurdson Karin Gierows pris för år 2010.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2005 Astley Nyhlén, 2006 Jonas Ellerström och Marita Jonsson, 2007 Jan Ling och MarieLouise Samuelsson, 2008 Håkan Arvidsson och Björn Sandmark samt 2009 Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Birgitta Wallin är redaktör och översättare, född 1962 och bosatt i Stockholm. Hon är ensamredaktör, artikelförfattare och översättare för tidskriften Karavan sedan många år. Birgitta Wallin har varit redaktör för och översättare av flera utgåvor med dikter och berättelser från Indien. Hon har även arbetat med texter från övriga Asien, Afrika och Latinamerika. Förra året fick hon motta Stig Dagermanpriset.

Ola Sigurdson är teolog, född 1966 och bosatt i Göteborg. Han blev teol. dr vid Lunds universitet 1996 med en avhandling om Karl Barth och är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet sedan 2008. Han har varit redaktör för flera religionsvetenskapliga utgåvor.
Av egna verk under senare år kan nämnas Världen är en främmande plats - essäer om religionens återkomst 2003, Himmelska kroppar – inkarnation, blick, kroppslighet 2006 samt Det postsekulära tillståndet – religion, modernitet, politik 2009.