Karin Gierows pris

20 apr 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson Karin Gierows pris för år 2011.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2006 Jonas Ellerström och Marita Jonsson, 2007 Jan Ling och MarieLouise Samuelsson, 2008 Håkan Arvidsson och Björn Sandmark, 2009 Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth samt 2010 Birgitta Wallin och Ola Sigurdson. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Ulrika Knutson är kulturjournalist, född 1958 och bosatt i Uppsala. Hon har varit anställd vid Sveriges radio och Sveriges Television men är nu frilans och medverkar i olika tidningar och tidskrifter samt i andra medier. Under 2004-2005 var hon gästprofessor på Journalisthögskolan i Göteborg och sedan 2009 är hon ordförande i Publicistklubben.

Ulrika Knutson har givit ut ett flertal böcker bland annat Kvinnor på gränsen till genombrott. Grupporträtt av Tidevarvets kvinnor, 2004 och var redaktör för Emilia Fogelklou – sökare, stigfinnare och gränsöverskridare, 2009.

Tore Abrahamsson är arkitekt, författare och fotograf, född 1928. Han har varit verksam som fjällvandrare, fjällfotograf och arkitekt till fjällstugor. Han var knuten till TIOFOTO Bildbyrå och har haft separatutställningar med sin fotokonst. Tillsammans med Vilgot Sjöman filmade han en serie barnprogram i Afrika under en period.

Tore Abrahamsson har givit ut ett tiotal böcker. På senare år märks Detta är Kebnekaise 1987, Detta är Vindelälven 1989, Okända fjäll 1992, En resa till Mexiko 2007 och Drömmar av silver 2009.