Karin Gierows pris

18 apr 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Janken Myrdal och Göran Eriksson Karin Gierows pris för år 2012.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2007 Jan Ling och MarieLouise Samuelsson, 2008 Håkan Arvidsson och Björn Sandmark, 2009 Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth, 2010 Birgitta Wallin och Ola Sigurdson samt 2011 Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Janken Myrdal är historiker, född 1949 och bosatt i Stockholm. Han blev fil.dr i ekonomisk historia vid Stockholms universitet 1986 och är professor i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet sedan 1994. Han är initiativtagare till föreningen och tidskriften Folkens historia och har varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor i agrarhistoria. Bland hans senaste verk kan nämnas Framtiden – om femtio år. Global utveckling och Nordens landsbygd 2007 och Spelets regler i vetenskapens hantverk – om humanvetenskap och naturvetenskap 2009. Han arbetar för närvarande bland annat med en bok om Engelbrekt och hans tid.

Göran Eriksson är folkbildare, född 1947 och bosatt i Stockholm. Han är studieombudsman vid ABF i Stockholm, som han varit knuten till under lång tid. Göran Eriksson har tidigare fått motta Stiftelsen Natur & Kulturs kulturpris och även HMK:s medalj i 8:e storleken.