Karin Gierows pris

18 apr 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marcia Sá Cavalcante Schuback och Ingemar Fasth Karin Gierows pris för år 2013.

Priset, som instiftades 1976 och utgår ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, skall utdelas för hängiven bildningsverksamhet eller kunskapsförmedlande framställningskonst. Tidigare mottagare av priset har varit 2008 Håkan Arvidsson och Björn Sandmark, 2009 Styrbjörn Gustafsson och Inger Schuberth, 2010 Birgitta Wallin och Ola Sigurdson, 2011 Ulrika Knutson och Tore Abrahamsson samt 2012 Janken Myrdal och Göran Eriksson. Prisbeloppet är 80 000 kronor vardera.

Marcia Sá Cavalcante Schuback är filosof, född 1957 i Brasilien och bosatt i Täby. Hon blev fil.dr i filosofi 1992 och var 1994-1999 verksam som assisterande professor vid universitetet i Rio de Janeiro. Sedan 1999 är hon bosatt i Sverige och sedan 2010 professor i filosofi vid Södertörns högskola. Hon är även verksam som översättare av filosofiska arbeten till portugisiska.

Marcia Sá Cavalcante Schuback har skrivit flera böcker i filosofiska ämnen. Under senare år kan nämnas Bildning och filosofi 2006 tillsammans med Hans Ruin, Lovtal till Intet, 2006 och Att tänka i skisser – essäer om bildens filosofi & filosofins bilder 2011. Hon har även varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor.

Ingemar Fasth är bibliotekarie, född 1958 och bosatt i Stockholm. Han har varit anställd vid Läsesalongen vid Stockholms stadsbibliotek på Kulturhuset under olika perioder sedan 1978. Från 1998 har han verkat som producent och introduktör vid Kulturhusets Internationella Författarscen.