Margit Påhlsons pris

30 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sven-Göran Malmgren Margit Påhlsons pris 2011 på 180 000 kronor.

Priset utgår ur en donation som överlämnades till Akademien 1981 och tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2006 Tor G. Hultman, 2007 Mats Thelander, 2008 Marketta Sundman, 2009 Olle Josephson och 2010 Jan Einarsson.

Sven-Göran Malmgren är språkvetare, född 1943 och bosatt i Göteborg. Han var från början naturvetare och blev fil.mag. i matematik, fysik och astronomi 1965. Så småningom övergick han emellertid till språkvetenskapen och disputerade vid Göteborgs universitet 1984 på avhandlingen Adjektiviska funktioner i svenskan. Han blev professor vid Institutionen för svenska språket i Göteborg 2001, där han varit engagerad i en rad ordboksprojekt bl.a. Svensk ordbok, Nationalencyklopediens ordbok, Norstedts första svenska ordbok och den 2009 färdigställda Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien, som han var huvudredaktör för.

Sven-Göran Malmgren har deltagit i ett stort antal forskningsprojekt och varit en av två redaktörer för den nordiska lexikografiska årsboken LexicoNordica. Under flera decennier har han skrivit artiklar, inlägg och recensioner i olika språkvetenskapliga publikationer och även varit redaktör för flera vetenskapliga utgåvor.