Nobelpriset i litteratur år 2008

9 okt 2008

Jean-Marie Gustave Le Clézio

Nobelpriset i litteratur år 2008 tilldelas den franske författaren Jean-Marie Gustave
Le Clézio

”uppbrottets, det poetiska äventyrets och den sinnliga extasens författare, utforskare av en mänsklighet utanför och nedanför den härskande civilisationen”.

Ständige sekreteraren