Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

5 apr 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2012.

Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2007 Silvia Airik-Priuhka och Eva Sjöstrand, 2008 Jean-Baptiste Brunet-Jailly och Peter Landelius, 2009 Lena Grumbach och Magnus Hedlund, 2010 Karin Löfdahl och Rika Lesser samt 2011 Ylva Hellerud och Martin Tegen. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Lars-Håkan Svensson är poet och översättare, född 1944 och bosatt i Lund. Efter studier i grekiska, latin och engelska blev han fil.dr vid Lunds universitet 1980, där han 2001 blev professor i engelska. Året därefter blev han professor i språk- och kulturforskning vid Linköpings universitet. Han har även givit ut flera diktsamlingar.

Bland de författare Lars-Håkan Svensson översatt och bearbetat till svenska kan nämnas Aischylos, Euripides och Sofokles i samarbete med Jan Stolpe. Han har även översatt Paul Muldoon, Les Murray (tillsammans med Stewe Claeson och Jonas Ellerström), Søren Ulrik Thomsen och Tomas Tranströmer & Robert Bly.

Akirako Hishiki är översättare, född 1960 och bosatt i Yokohama, Japan. Hon har bedrivit studier vid universiteten i Keio och Uppsala. Hon översätter framförallt barnböcker från svenska till japanska. Bland de författare hon översatt märks till exempel Ivar Arosenius, Elsa Beskow, Eva Eriksson, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Barbro Lindgren, Viveca Lärn, Ulf Nilsson, Ulf Stark, Annika Thor och Mats Wahl.