Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

10 apr 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ulla Ekblad-Forsgren och Laura Cangemi Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris för år 2013.

Priset, som instiftades 1985, avser att belöna personer som gjort förtjänstfulla översättningar till eller från svenska språket. De senaste årens mottagare av priset har varit 2008 Jean-Baptiste Brunet-Jailly och Peter Landelius, 2009 Lena Grumbach och Magnus Hedlund, 2010 Karin Löfdahl och Rika Lesser, 2011 Ylva Hellerud och Martin Tegen samt 2012 Lars-Håkan Svensson och Akirako Hishiki. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Ulla Ekblad-Forsgren är översättare, född 1937 och bosatt i Berlin. Hon översätter litteratur från tyska språket till svenska. Bland de författare Ulla Ekblad-Forsgren översatt och bearbetat kan nämnas Marcel Beyer, Judith Hermann, Friederike Mayröcker och Siba Shakib. Hon har även översatt samlingsvolymer som t.ex. Natten då muren föll, där ett 20-tal tyska författare berättar om den 9 november 1989.

Laura Cangemi är översättare och författare, född 1963 och bosatt i Mantova, Italien. Hon tillbringade ett av gymnasieåren i Sverige som stipendiat. Efter studioer vid universitetet i Milano tog hon en examen i främmande språk och litteratur med tonvikt på svenska och engelska.

Laura Cangemi översätter från svenska till italienska, där en stor del av arbetet utgörs av böcker för barn och ungdom, något hon för övrigt även skriver själv. Av annan litteratur har hon översatt författare som Ingmar Bergman, Sven Delblanc, Peter Englund, P.O. Enquist, Monika Fagerholm, Jan Guillou, Viveca Lärn, Liza Marklund och Mikael Niemi.