Stipendium till Harry Martinsons minne

30 nov 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kerstin Nordenstam Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2009.

Stipendiet utgår ur Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. Årets stipendium avser det senare. De senaste mottagarna har varit 1999 Ingrid Arvidsson, 2001 Lars Wollin, 2003 Jacques Werup, 2005 Martin Gellerstam och 2007 John Ajvide Lindqvist. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Kerstin Nordenstam är språkvetare, född 1935 och bosatt i Göteborg. Hon blev fil.dr 1979 och var sedan under många år verksam som docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Kerstin Nordenstam har varit redaktör för flera utgåvor på det språkvetenskapliga området.

Egna verk:
Svenskan i Norge – språklig variation hos svenska invandrare i Bergen. 1979
Kvinnlig och manlig samtalsstil. 1987
Tag questions och dylika påhäng i svenska samtal. 1989
Skvaller i kvinnliga och manliga gruppsamtal. 1996
Skvaller – om samtalsstrategier hos kvinnor och män. 1998
Osynliga flickor – synliga pojkar. Om ungdomar med svenska som andraspråk. Tillsammans med Ingrid Wallin, 2002
Genusperspektiv på språk. 2003