Stipendium till Harry Martinsons minne

29 nov 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lars Olof Delsing Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2013.

Stipendiet utgår ur Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. De senaste mottagarna har varit 2003 Jacques Werup, 2005 Martin Gellerstam, 2007 John Ajvide Lindqvist, 2009 Kerstin Nordenstam och 2011 Magnus Florin. Stipendiebeloppet är 60 000 kronor.

Lars Olof Delsing är språkvetare, född 1959 och bosatt i Malmö. Han blev fil.dr vid universitetet i Lund 1993 och är professor i nordiska språk vid Språk- och litteraturcentrum vid denna läroanstalt sedan 2004. Han undervisar främst inom områdena grammatik och språkhistoria. Tillsammans med Karl G. Johansson är han redaktör för Arkiv för nordisk filologi.

Verk och redaktörskap i urval:
The internal structure of noun phrases in the Scandinavian languages. Diss, 1993
Studier i svensk språkhistoria del 8. Tillsammans med Cecilia Falk, 2005    
Håller språket ihop Norden? En forskningsrappost om ungdomars förståelse av danska, svenska och norska. Tillsammans med Katarina Lundin Åkesson, 2005