Stipendium till Harry Martinsons minne

14 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kjell Johansson Stipendium till Harry Martinsons minne för år 2015. Stipendiet utgår ur Karin och Arthur Elgstrands donationsfond, överlämnad till Akademien 1988. Det utdelas vartannat år och avser varannan gång förtjänstfull litterär verksamhet och varannan gång värdefulla insatser för svenska språket. De senaste mottagarna har varit 2007 John Ajvide Lindqvist, 2009 Kerstin Nordenstam, 2011 Magnus Florin och 2013 Lars Olof Delsing. Stipendiebeloppet är 70 000 kronor.

Kjell Johansson är författare, född 1941 och bosatt i Stockholm. Han har varit verksam som författare sedan 1972, då han utkom med Det finns en krog på vägen till varje revolution. Kjell Johansson har givit ut ett drygt 15-tal böcker. Särskild uppmärksamhet har Huset vid Flon 1997, Sjön utan namn 2003 och Rummet under golvet 2006 fått. Dessa romaner gavs även ut under samlingsnamnet De utsatta 2011.

Under de senare åren har Kjell Johansson bland annat utgivit Det var inte jag 2011 och Mammas gataberättelser från förorten 2013.