Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

12 mar 2009

Svenska Akademien har tilldelat Sara Danius Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2004 Hans-Göran Ekman, 2005 Germund Michanek, 2006 Krzysztof Bak, 2007 Ingmar Stenroth och 2008 Christina Sjöblad 

Sara Danius är litteraturvetare, född 1962 och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. dr 1998 vid Uppsala universitet med avhandlingen The senses of modernism – technology, perception and modernist aesthetics. Sara Danius innehar professuren i estetik vid Södertörns högskola och är dessutom medarbetare vid Dagens Nyheters kulturredaktion.

Verk (urval)
Försök om litteratur. 1998
Prousts motor. 2000
The prose of the world. Flaubert and the art of making things visible. 2006
Nase für Neuigkeiten. Vermischte Nachrichten von James Joyce. Tillsammans med Hanns Zischler, 2008