Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

9 mar 2011

Svenska Akademien har tilldelat Carin Franzén Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2011 på 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2006 Krzysztof Bak, 2007 Ingmar Stenroth, 2008 Christina Sjöblad, 2009 Sara Danius och 2010 Anders Pettersson.

Carin Franzén är litteraturvetare, född 1962. Hon blev fil. dr 1996 vid Stockholms universitet med avhandlingen Att översätta känslan. En studie i Julia Kristevas psykoanalytiska poetik. Hon är sedan 2006 universitetslektor i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.

Verk
I begynnelsen var ordet. Essäer om den litterära erfarenheten. 2002
För en litteraturens etik. En studie i Birgitta Trotzigs och Katarina Frostensons författarskap. 2007
Till det omöjligas konst. Essäer om litteratur och psykoanalys. 2010