Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

7 mar 2012

Svenska Akademien har tilldelat Ola Holmgren Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2012 med 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2007 Ingmar Stenroth, 2008 Christina Sjöblad, 2009 Sara Danius, 2010 Anders Pettersson och 2011 Carin Franzén.

Ola Holmgren är litteraturvetare, född 1946 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr 1979 med avhandlingen Kärlek och ära – en studie i Ivar Lo-Johanssons Måna-romaner. Han är sedan flera år verksam vid Södertörns högskola och blev professor i litteraturvetenskap där 2009. Han har även varit knuten till Stockholms universitet, Dramatiska Institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. 1993-2001 var han ordförande i Ivar Lo-sällskapet och på 80-talet redaktör för Ord & Bild under ett par år.

Verk
Ivar Lo-Johansson – frihetens väg. 1998
Emigrant i moderniteten. Vilhelm Mobergs mansfantasier. 2005
Strindbergs mansdrama i tre läsakter. 2006