Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond

12 mar 2015

Svenska Akademien har tilldelat Magnus Bergh Stipendium ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond 2015 med 40 000 kronor.

Stipendiet, som instiftades 1980, utdelas för förtjänstfulla arbeten på det litteraturvetenskapliga området. De senaste mottagarna av stipendiet har varit 2011 Carin Franzén, 2012 Ola Holmgren, 2013 Lars Burman och 2014 Claes Ahlund.

Magnus Bergh är förläggare och författare, född 1950 och bosatt i Tyresö. Han har varit knuten till Albert Bonniers förlag, där han tidigare i år gick i pension efter många års tjänst som förläggare.

Verk i urval:
Mörkrets litteratur. Peter Weiss i Motståndets estetik. 1999
Panache. Ett stycke förlagshistoria. 2011
Peter Weiss stora dröm. 2014