Svenska Akademien och Kungl. Vitterhetsakademien inrättar nya befattningar för forskare i humaniora

18 jun 2008

För fjärde året i rad kan Svenska Akademien och Vitterhetsakademien med hjälp av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inrätta akademiforskartjänster inom en rad humanistiska discipliner.

Befattningarna är på tre år och kan efter prövning förlängas med ytterligare två år.
 
Denna omgång omfattar sex ämnen, i vilka följande personer har utsetts:
 
Svenska språket: fil.dr Anna Vogel, Stockholms universitet.
Litteraturvetenskap inom nordiskt område: fil.dr Paula Henrikson, Uppsala universitet.
Litteraturvetenskap inom utomnordiskt område: fil.dr Jordi Ferrer i Serra, Uppsala universitet.
Engelska språket: fil.dr Erik Smitterberg, Uppsala universitet.
Romanska språk: fil.dr Per Förnegård, Stockholms universitet.
Syd- och östasiatiska språk och kulturer: fil.dr Linus Hagström, Stockholms universitet.