Svenska Akademien söker kanslisamordnare

1 dec 2016

Svenska Akademien är en oberoende kulturinstitution, grundad 1786 av Gustaf III med uppgift att främja svenska språket och litteraturen. Sedan 1901 utser Akademien också Nobelpristagare i litteratur. Akademien består av arton ledamöter, valda på livstid. Ständiga sekreteraren är Akademiens verkställande ledamot och talesperson utåt.

ARBETSUPPGIFTER
Kanslisamordnaren är direkt underställd Akademiens ständiga sekreterare. Arbetet består av två verksamhetssfärer av ungefär samma omfattning. I den ena är huvuduppgiften att förbereda Svenska Akademiens ledamöters sammanträden och bistå ständiga sekreteraren i att verkställa de beslut som fattas. Den andra hälften av arbetet omfattar samordning av medarbetarnas insatser på Akademiens sekretariat och Nobelbibliotek (totalt 15 personer), följa upp genomförandet av beslut, främja prioriteringar och stimulera medarbetarnas utveckling. Administration av Akademiens fastigheter och ansvar för Akademiens utgivning och evenemang ingår också i befattningen. Tjänsten ställer krav på tillgänglighet.

KVALIFIKATIONER
Den sökande bör ha akademisk utbildning och kan ha varierande bakgrund. Tonvikten läggs vid dokumenterad förmåga till ledarskap samt skicklighet i att organisera och strukturera administrativ verksamhet. Nödvändiga förutsättningar är erfarenhet av personalledning och förvaltningsfrågor, därtill god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift samt intresse för litteratur och kultur.  

Frågor om tjänsten kan riktas till Ewa Olszewski på Michaël Berglund AB (tel 08-663 90 00 eller e-post: ewa.olszewski@michaelberglund.se). Ansökan skall insändas via formulär på Michaël Berglund AB:s webbplats  senast den 10 januari 2017.