Svenska Akademiens bibliotekariepris

11 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Kerstin Danielson sitt bibliotekariepris för 2010.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. Tidigare pristagare har varit 2005 Madeleine Bergmark, 2006 Maria Ehrenberg, 2007 Anna Gustafsson Chen, 2008 Bert Linné och 2009 Suzanne Mortensen. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 24 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Kerstin Danielson är verksam vid Almedalsbiblioteket i Visby på Gotland. Hon började arbeta som lärare för att så småningom övergå till att verka som bibliotekarie. 1986 fick hon anställning vid Visby stadsbibliotek. Några år senare invigdes Almedalsbiblioteket, vilket innebar förändrade arbetsuppgifter bland annat för Kerstin Danielson, som nu gavs möjlighet till ett fördjupat arbete med skönlitteraturen. Hon genomgick fortbildningen Musa 2005-2006 kring metodutveckling i skönlitterärt arbete.

Kerstin Danielson får bibliotekariepriset för sitt mångåriga och seriösa framlyftande av skönlitteraturen på folkbiblioteken på Gotland och för sitt engagerande och initiativrika arbete med böcker och hur dessa på bästa sätt kan nå läsare och låntagare. Genom litterära samtal, t.ex. i bokhörnan på Almedalsbiblioteket, arbetat hon med att förmedla skönlitteratur på ett enkelt och opretentiöst sätt.