Svenska Akademiens bibliotekariepris

10 maj 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Nina Frid sitt bibliotekariepris för 2012.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2008 Bert Linné, 2009 Suzanne Mortensen, 2010 Kerstin Danielsson och 2011 Krister Gustavsson. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 28 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Nina Frid är född 1971 och bosatt i Stockholm. Hon har arbetat som barnbibliotekarie bland annat i Nacka men inriktar sig nu framförallt på litteraturförmedling för alla åldrar. Hon har dessutom varit initiativtagare till bokcirklar.se, som är en fristående verksamhet med deltagare från hela landet. Under några år var hon anställd på Regionbibliotek Stockholm för bokcirklar.se och i projektet Långa svansen, vars syfte är att skapa möten mellan äldre och nutida svensk skönlitteratur.

Nina Frid är sedan 2011 knuten till Huddinge bibliotek, där hon framförallt arbetar med att utveckla litteraturprogram. Under våren utkommer Slutet på boken är bara början, en publikation om bokcirklar.se.