Svenska Akademiens bibliotekariepris

23 maj 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sara Hagström Andersson sitt bibliotekariepris för 2013.

Priset, som inrättades 2005, skall tilldelas bibliotekarier vid svenska folkbibliotek som gjort värdefulla insatser för att främja intresset för klassisk och samtida skönlitteratur. De senaste årens pristagare har varit 2009 Suzanne Mortensen, 2010 Kerstin Danielsson, 2011 Krister Gustavsson och 2012 Nina Frid. Prisbeloppet är 50 000 kronor. Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni den 27 september i Svenska Akademiens monter under Bok & Bibliotek i Göteborg.

Sara Hagström Andersson är bibliotekarie, född 1975 och bosatt i Gävle. Sedan tiotalet år är hon knuten till Gävle Bibliotek, där hon deltagit i flera läsfrämjande projekt. Bland dessa kan nämnas Hela Andersberg läser, som engagerade såväl vanliga låntagare som flera kommunala politiker i läsandet. I ett annat projekt ägnade man sig åt högläsning av noveller på biblioteket under samlingsnamnet Bokstunden – lyssna till en novell.

Sara Hagström Andersson är även en nyckelperson i flera mångkulturella projekt med särskild inriktning mot att verka för läsning bland nationella minoriteter i kommunen. Hon var även engagerad i den stora läsrörelsen Gävle läser Agnes, som bedrevs genom biblioteket i Gävle under två år och som utgick från Agnes von Krusenstjerna och hennes roman Fattigadel.