Svenska Akademiens essäpris

7 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anders Ehnmark Svenska Akademiens essäpris för år 2010.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. Tidigare mottagare av priset har varit 2007 Johan Asplund, 2008 Sven Lindqvist och 2009 Carl-Johan Malmberg. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Anders Ehnmark är journalist och författare, född 1931 och bosatt i Nykvarn. Efter universitetsstudier i Uppsala var han bland annat under många år knuten till tidningen Expressen. En kort period var han anställd på Norrskensflamman och han har även varit verksam vid FIB/Kulturfront. Han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet 1992.

Under många år har Anders Ehnmark verkat som frilansskribent. Han har varit en flitig debattör i olika samhällsfrågor under fem decennier och skrivit såväl reportage och artiklar som essäer och romaner. Tillsammans med bland andra Per Olov Enquist har han även skrivit dramatik.

Verk i urval
Cuba cubana. 1963
Rapport från det röda Emilien. En bok om italiensk kommunism. 1969
Exemplet Guinea-Bissau - ett reportage om en befrielserörelse. 1973
Chez nous – bilder från svenskt församlingsliv. 1976
Mannen på trottoaren. Drama tillsammans med PO Enquist, 1979
Arvskifte – fem politisk memoarer. 1983
Maktens hemlighet. En essä om Machiavelli. 1986
Protagoras sats – på spaning efter det politiska förnuftet. 1987
Samtal om socialismen. 1988
Den döda vinkeln – problemet med demokratin. 1994
Minnets hemlighet. En essä om Erik Gustaf Geijer. 1999
Krigsvinter – dagbok från skogen. 2002
En stad i ljus. Antonio Gramscis slutsatser. 2005
Tid & otid. Krönika från åren efter kriget. Tillsammans med Leif Zetterling, bild. 2008