Svenska Akademiens essäpris

4 jun 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Fredrik Sjöberg Svenska Akademiens essäpris för år 2015.

Priset, som instiftades 2007, skall belöna framstående essäkonst, oberoende av ämnesval och format. De senaste mottagarna av priset har varit 2010 Anders Ehnmark, 2011 Torsten Ekbom, 2012 Lennart Sjögren, 2013 Gunnar D. Hansson och 2014 Arne Melberg. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Fredrik Sjöberg är biolog, författare och kulturskribent, född 1958 och bosatt på Runmarö i Stockholms skärgård. Han medverkar regelbundet i Svenska Dagbladet och har givit ut ett dussintal böcker. 2009 blev han hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet och 2013 promoverades han till detta även vid Lunds universitet. Fredrik Sjöberg är dessutom en hängiven insektssamlare.

Verk under senare år:
Naturens nollåttor. En historia om staden som störning. 2002
Flugfällan. 2004
Flyktkonsten. 2006
Den utbrände kronofogden som fann lyckan. 2008
Russinkungen. 2009
Varför håller man på? - och andra essäer. 2012
Ge upp i dag – i morgon kan det vara för sent. 2013