Svenska Akademiens gustavianska stipendium

25 mar 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Magnus Olausson sitt gustavianska stipendium för år 2008.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2003 Mikael Alm, 2004 Lena Rangström, 2005 Jakob Christensson, 2006 Margareta Björkman och 2007 Hans Åstrand. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.
 
Magnus Olausson är född 1956 och bosatt i Stockholm. Han blev fil. dr 1993 och är docent i konstvetenskap och förste intendent vid Nationalmuseum där han bland annat ansvarar för Statens porträttsamling. Magnus Olausson är speciellt inriktad på 1700-talets bildkonst och har utgivit flera skrifter om bland annat trädgårdskonst och porträttmåleri.

Verk i urval:
Den engelska parken i Sverige under gustaviansk tid. Diss. 1993
Katarina den stora och Gustav III : en månad i S:t Petersburg. 1998
Kungar i svart och vitt. Tillsammans med Eva-Lena Karlsson, 2006
Alexander Roslin. 2007
 
Redaktörskap i urval:
Europeiskt miniatyrmåleri i Nationalmusei samlingar. Redaktör, 1994
Mästerverk från Spökslottet : den Bergska samlingen. Katalogredaktör
tillsammans med Nina Weibull, 1995
Katarina den stora och Gustav III. Katalogredaktör, 1998
Alexander Roslin. Katalogredaktör, 2007