Svenska Akademiens gustavianska stipendium

17 mar 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bo Lindberg sitt gustavianska stipendium för år 2011.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2006 Margareta Björkman, 2007 Hans Åstrand, 2008 Magnus Olausson, 2009 Carin Bergström och 2010 Johan Stenström. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Bo Lindberg är idéhistoriker, född 1946. Han blev fil.dr 1976 vid Göteborgs universitet på avhandlingen Naturrätten i Uppsala 1655-1720. Han var professor i idéhistoria vid Stockholms universitet 1996-2003, varefter han innehaft samma tjänst vid Göteborgs universitet. Han har varit redaktör för ett stort antal vetenskapliga rapporter och publikationer.

Verk i urval:
De lärdes modersmål. Latin, humanism och vetenskap i 1700-talets Sverige. 1984
Europa och latinet. 1993
Göteborgs universitets historia. Del 1 - På högskolans tid. 1996
Göteborgs universitets historia. Del 2 – Ett växande universitet. 1996
Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidigmoderna Sverige. 2006
Seneca – människosläktets lärare. 2010